top of page
High5 gaat samen met het kind (0-18 jaar) de uitdaging aan om de juiste ingang te vinden, zijn/haar talent te gebruiken en de omgeving (thuis en school) erbij te betrekken! High5 bestaat uit een team met meerdere disciplines en specialisaties die nauw samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken bij het kind.  Één kind, één plan!    Bel 06-52431352

High5 gaat samen met het kind
(0-18 jaar) de uitdaging aan om de juiste ingang te vinden, zijn/haar talent te gebruiken en de omgeving (thuis en school) erbij te betrekken! High5 bestaat uit een team met meerdere disciplines en specialisaties die nauw samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken bij het kind.

Één kind, één plan!

 

Bel 06-52431352

     High5                Kinderpraktijk:

High5 biedt kinderen, ouders en leerkrachten verschillende soorten trainingen aan op het gebied van gedrag, sociale/emotionele ontwikkeling, faalangst, communicatie en prikkelverwerking. Sommige trainingen zijn in groepsverband en sommige individueel.

High5 Remedial Teaching helpt kinderen die pedagogisch en of didactisch hulp nodig hebben. Zo kunnen zij het leerproces op school goed volgen door problemen met spelling, technisch of begrijpend lezen, rekenen of taakgerichtheid te ondervangen. High5 spoort de oorzaak van een leerprobleem op en pakt deze aan. Door de talenten en de kwaliteiten van het kind in te zetten, worden ze gemotiveerd en ervaren ze plezier hetgeen een positieve invloed heeft op het leerresultaat.

High5 kinderergotherapie kijkt om de mogelijkheden van het kind binnen zelfstandigheid, spel en school te vergroten. High5 observeert het kind en  analyseert het probleem. De behandeling richt zich op het aanleren van vaardigheden, (fijn)motorische voorwaarden, planmatig handelen en de prikkelverwerking. Tevens adviseren we hoe het kind thuis of op school ondersteund kan worden hoe het geleerde toe te passen.

High5 biedt ondersteuning aan het kind, ouders en leerkrachten bij vragen over opvoeding, gedrag en 

ontwikkeling. We adviseren, diagnosticeren, begeleiden en/of behandelen.

 We helpen onder andere bij het uiten van emoties, omgang met leeftijdsgenootjes of bij leerproblemen zoals dyslexie. Hierbij zetten we spel en methodieken in. Tevens kunnen wij onderzoeken doen naar intelligentie en dyslexie.

Orthopedagogiek

Kinderergotherapie

Remedial Teaching

Trainingen & 

behandelingen

fullsizeoutput_5e.jpeg
fullsizeoutput_a1.jpeg
IMG_3994.jpg
fullsizeoutput_98.jpeg
bottom of page