top of page
High5 biedt kinderen, ouders en leerkrachten verschillende soorten trainingen aan op het gebied van gedrag, sociale/emotionele ontwikkeling, communicatie en prikkelverwerking. Sommige trainingen zijn in groepsverband en sommige individueel.
Sova-prikkelverwerkingstrainingen (sociale vaardigheidstraining en prikkelverwerking): Deze training wordt gegeven in een groep met 4 kinderen . Een orthopedagoog (gecertificeerd SOVA-trainer) en een ergotherapeut begeleiden de kinderen in een proces om de sociale vaardigheden van de kinderen te vergoten (via onder andere modeling). Tijdens de trainingen wordt aandacht besteed aan: De eigen emoties begrijpen en reguleren Het coderen van de signalen Interpreteren van signalen en intenties van anderen Bepalen wat mogelijke reacties zijn Juiste strategie inzetten Toepassen van de strategie in de praktijk 
IMG_3976.jpg
IMG_3984.jpg
fullsizeoutput_92.jpeg

Trainingen & Behandelingen

High5 biedt kinderen, ouders en leerkrachten verschillende soorten trainingen aan op het gebied van gedrag, sociale/emotionele ontwikkeling, faalangst, communicatie en prikkelverwerking. Sommige trainingen zijn in groepsverband en sommige individueel.

Om de individuele doelen van een kind te bereiken wordt gebruik gemaakt van de volgende trainingen:

Brainblocks:

Het is een instrument om met kinderen/jongeren te  kunnen communiceren  met hun omgeving. Het is een communicatiemiddel om te kunnen komen tot een beeld en een taal.

Voor de volgende doelen kan het ingezet worden:

 • psycho-educatie bij autisme/ prikkelverwerking

 • communicatiemiddel

 • therapeutische interventie

Sova-prikkelverwerkingstrainingen (sociale vaardigheidstraining en prikkelverwerking):

Deze training wordt gegeven in een groep met 4 kinderen . Een orthopedagoog (gecertificeerd SOVA-trainer) en een ergotherapeut begeleiden de kinderen in een proces om de sociale vaardigheden van de kinderen te vergoten (via onder andere modeling). Tijdens de trainingen wordt aandacht besteed aan:

 • De eigen emoties begrijpen en reguleren

 • Het coderen van de signalen

 • Interpreteren van signalen en intenties van anderen

 • Bepalen wat mogelijke reacties zijn

 • Juiste strategie inzetten

 • Toepassen van de strategie in de praktijk 

 

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Contact maken met andere kinderen

 • Complimenten geven en ontvangen

 • Kritiek geven en krijgen

 • Excuses aanbieden

 • Duidelijk praten

 • Omgaan met pesten/ plagen

 • Conflicten oplossen

Oudercursussen:

Tijdens de oudercursus gaan we in op de problematiek die je als ouder dagelijks tegen komt zoals bijvoorbeeld de prikkelgevoeligheid. Als ouder wil je graag zoveel mogelijk hulp bieden, maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je op een positieve manier om met de problemen die de kinderen zelf ervaren? Op deze en andere vragen bieden we in de oudercursus antwoord. De cursus biedt veel praktische informatie en bevat persoonlijke situaties die vaak over het hoofd worden gezien.

De oudercursus heeft als doelstellingen:

 • Het vergroten van de kennis t.a.v. de problematiek

 • Het versterken van de hulp en begeleiding die ouders aan het kind kunnen geven

 • Uitwisselen van ervaringen met andere ouders

 • Door thuisopdrachten uit te voeren en te evalueren, leer je op een andere manier kijken naar je eigen kind

 

Prikkelverwerkingstraining

Het is zó frustrerend als je ziet dat slimme, getalenteerde kinderen/jongeren problemen hebben met eenvoudige opdrachten zoals huiswerk, opruimen en aankleden. Of met het omgaan met boosheid en teleurstellingen. Vaak slecht kunnen slapen en het gevoel een vol hoofd te hebben en moeite hebben met het leren van tafels of woordjes. Hoe komt dat? Uit recent onderzoek blijkt dat deze kinderen hun executieve functies nog niet goed ontwikkeld zijn.

 

Executieve functies… wat zijn dat precies?

Het zijn functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationale beslissingen neemt, impulsen beheerst en je kunt focussen op wat belangrijk is.

Wat doen deze executieve functies dan bij ieder van ons als het goed gaat? Deze functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Je gebruikt deze executieve functies vooral in nieuwe situaties en minder in situaties die je vaak meemaakt. Aangezien je op school veel nieuws leert, heb je daar je deze functies hard nodig. Ook in het voortgezet onderwijs of als je gaat studeren!

 

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen/jongeren zonder diagnose.

 

Belangrijk is dan om samen te kijken welke vaardigheden rondom denken, voelen en handelen minder sterk of onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. Soms hebben kinderen/jongeren te weinig vaardigheden ontwikkelend om emoties of opkomende stress te reguleren. Of ze hebben juist moeite met vaardigheden zoals het geheugen, iets kunnen plannen en organiseren, aandacht kunnen richten en flexibel om kunnen gaan met veranderingen. Door gebruik te maken van onderzoeken (intelligentie onderzoek, COTAPP) en vragenlijsten worden de executieve functies bij High5 in kaart gebracht om zicht te krijgen welke functies goed en zwak ontwikkeld zijn. Aansluitend vinden (individuele- of groeps)trainingen plaats die gericht zijn op het verbeteren van de executieve functies, ‘’denken-voelen-doen’’.

‘’Vroegsignalering bij kinderen’’:

Observatie instrument vroegtijdige signalering gedrag-, leer- en senso-motorische ontwikkeling voor KDV, peuterspeelzalen en scholen. 

High5heeft een observatie instrument ontwikkeld om kinderen binnen 10-15 mintuten te bekijken of er signalen zijn op een verhoogd risico die in de toekomst mogelijke problemen kunnen veroorzaken in het gedrag, het leren of de senso-motorische ontwikkeling van het kind. Het instrument is afgestemd op de leeftijd en het leerjaar van het kind. Door een samenwerking van meerdere disciplines (zoals ergotherapie, fysiotherapie, orthopedagoog, kinderpsycholoog, leerkracht en remedial-teacher) hebben we een instrument ontwikkeld om het kind in zo’n kort mogelijke tijd in kaart te brengen op motorisch, sensorisch, zelfstandigheid, communicatie, sociaal/emotioneel en didactisch gebied. De afname vindt individueel op school plaats. Na afname worden signalen (de risicofactoren) met ouders en school gedeeld en kan mogelijke interventie gestart worden. Hierbij gebruiken we observatie instrumenten om signalen vroegtijdig in kaart te brengen en deze kenbaar te maken aan ouders, begeleiders en leerkrachten. Een vervolg van de screening zou kunnen zijn starten met een probleemverheldering van de eerdergenoemde signalen en het maken van een plan van aanpak. Dit gebeurt echter alleen in overleg. 

 

Door vroegtijdige screening is het mogelijk vroegtijdig te signaleren en tot een efficiënt advies te komen zoals:

 • Aandachtspunten (mogelijke risicofactoren) van het kind naar ouders te benomen en adviezen te geven ter stimulering

 • Aandachtpunten (mogelijke risicofactoren) van het kind naar begeleider/leerkracht te benomen en adviezen te geven ter stimulering

 • Advisering uitgebreider onderzoek

 • Advisering verdere behandeling

 • Risicofactoren van het kind te benoemen

 

Uit ervaring in onze praktijk blijkt dat door de problemen in het leven van het kind er onnodig menselijk leed en vermijdbare maatschappelijke kosten ontstaan. Het thema ‘Vroegsignalering’ is daarom één van de speerpunten van High5. 

 

Heeft u (school, KDV of peuterspeelzaal) interesse en zou u graag van onze dienst gebruik maken, dan dient u telefonisch contact 06-52431352 met ons op te nemen.

bottom of page