top of page
Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt  minimaal 10 uur vergoed. Als u aanvullend bent verzekerd, kunnen er extra uren behandeling vergoed worden.  High5 heeft met de zorgverzekeraars contracten afgesloten en wij dienen de declaraties in bij uw zorgverzekeraar. Bij overschrijding van het aantal vergoede uren zullen we dit tijdig bij u aangegeven. De vergoeding van deze uren declareren we vervolgens rechtstreeks bij u.

Vergoeding

U kunt uw kind telefonisch of via de website aanmelden voor een eerste afspraak. Tijdens het eerste contact kunnen we overleggen of een verwijzing van een arts noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van wie uw zorgverzekeraar is, welke discipline ingeschakeld wordt en hoe complex de problematiek is.

 

Directe Toegankelijkheid  Ergotherapie (DTE) 

Zonder verwijzing van de huisarts of specialist kunt u ook bij onze praktijk terecht. Tijdens de eerste afspraak vindt er een korte screening plaats waarin we de hulpvraag inventariseren en kijken of uw kind bij de juiste hulpverlener is. Daarnaast bekijken we of er medische oorzaken zijn waarbij we een arts of andere specialisten moeten betrekken. Het afnemen van de DTE kost 15 minuten van de behandeling en wordt vergoed door alle ziektekostenverzekeraars.

Vergoeding Ergotherapie

Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt  minimaal 10 uur vergoed. Als u aanvullend bent verzekerd, kunnen er extra uren behandeling vergoed worden.

High5 heeft met de zorgverzekeraars contracten afgesloten en wij dienen de declaraties in bij uw zorgverzekeraar. Bij overschrijding van het aantal vergoede uren zullen we dit tijdig bij u aangegeven. De vergoeding van deze uren declareren we vervolgens rechtstreeks bij u.

Vergoeding Orthopedagogiek en GZ-psycholoog

Sommige onderzoeken, zoals die naar EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) en diagnostiek door onze GZ-psycholoog, kunnen vergoed worden door de gemeente. High5 is gecontracteerd bij verschillende gemeentes. In de praktijk kan het zijn dat bepaalde onderzoeken niet vergoed worden, zoals dyslexieonderzoek of intelligentieonderzoek. In deze gevallen kunt u bij ons terecht voor een particulier aanbod. Dat wil zeggen dat u als ouder zelf de kosten draagt voor de geboden hulp. Soms bestaat de mogelijkheid dat scholen bereid zijn bij te dragen aan de kosten voor de hulp. Dit gaat in overleg tussen ouder en school. 

Tarieven:

Intelligentieonderzoek middels WISC-V                  : 475 euro

(inclusief diagnostisch gesprek en verslag)

Dyslexieonderzoek                                                    : 995 euro

(inclusief IQ bepaling, diagnostisch gesprek en verslag)    

Verkort dyslexieonderzoek                                       : 695 euro

(IQ bepaling eerder al gedaan)

Vergoeding Remedial Teaching

Voor Remedial Teaching is geen verwijzing nodig en de behandelingen worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. Echter blijkt vaak dat er nog andere problematiek speelt waardoor er wel gebruik gemaakt kan worden van de vergoeding. Als dit niet het geval is, geldt het tarief 60 euro per uur.

Vergoeding Remedial Teaching voor scholen

Wil een school gebruik maken van ons zorgaanbod voor hun leerlingen dan gaat High5 met de school in gesprek wat betreft de mogelijkheden en de bijkomende kosten. Bijvoorbeeld de Vroegtijdige signalering voor kinderen kan erg interessant zijn voor scholen, aangezien dit binnen de groep plaats kan vinden.

bottom of page