top of page
High5 kinderpraktijk bestaat uit een multidisciplinair team van orthopedagogen, kinderergotherapeuten, remedial-teachers, dyslexietrainers en een leerkracht. Door een intensieve samenwerking heeft het een grote meerwaarde voor uw kind. We zijn laagdrempelig, met een snelle doorverwijzing en hebben korte lijnen met scholen en andere zorgverleners. Bij High5 staat het kind centraal. In een vertrouwde, kindvriendelijke omgeving kijken we vanuit meerdere invalshoeken mee om zo tot een gedegen onderzoek en behandeling op maat te komen. De hulpvraag bepaalt welke zorgverlener starten met de begeleiding. 
IMG_3894.jpg

High5 Kinderpraktijk

Heeft praktijkruimtes in Bergeijk, Hapert en Veldhoven en is er voor kinderen van

0 -18 jaar. We behandelen kinderen die:

 • moeilijk vriendjes kunnen maken

 • vaak conflicten met de ouders

 • erg angstig zijn vooral voor het onbekende

 • desinteresse ten aanzien van school en leren

 • onhandig zijn met aan- en uitkleden, veters strikken, eten met mes en vork

 • moeite hebben met tekenen, kleuren, knippen, scheuren, plakken, knutselen

 • slordig schrijven, groot of klein, te langzaam of te snel, pijn krijgen aan de vingers,  cijfers en letters blijven omkeren of als het schrijven te veel energie kost

 • moeite hebben met het tempo: veel te snel of juist veel te langzaam

 • moeite hebben met concentratie, erg snel afgeleid zijn

 • veel vallen, struikelen en dingen omstoten (veel ongelukjes)

 • bang zijn om te vallen, schommelen en klimmen

 • veel bewegen zonder gevaar te zien

 • moeite hebben met stil zitten en stil staan

 • niet door anderen aangeraakt willen worden

 • vaak eenzaam, verdrietig of boos zijn

 • eigen emoties niet kunnen verklaren of verwoorden

 • moeite hebben met “goed" luisteren, lijken je vaak niet te horen

 • moeite hebben plannetje te maken en veel hulp vragen bij uitvoeren van opdracht

 • slecht slapen, veel wakker zijn of onrustig slapen

 • zich zelf niet kunnen vermaken

 • niet mee kunnen komen met de lesstof op school met lezen, spelling en rekenen

 • erg onzeker en faalangstig zijn

 • tafeltjes niet uit het hoofd kunnen leren

 • clownesk gedrag vertonen

 • wel lijken te weten hoe ze iets moeten doen maar krijgen het zelf niet voor elkaar

 • opvallend gedrag vertonen maar wat je niet kunt verklaren

High5 kinderpraktijk bestaat uit een multidisciplinair team van orthopedagogen, kinderergotherapeuten, remedial-teachers, dyslexietrainers, een GZ-psycholoog en een leerkracht. Door een intensieve samenwerking heeft het een grote meerwaarde voor uw kind. We zijn laagdrempelig, met een snelle doorverwijzing en hebben korte lijnen met scholen en andere zorgverleners. Bij High5 staat het kind centraal. In een vertrouwde, kindvriendelijke omgeving kijken we vanuit meerdere invalshoeken mee om zo tot een gedegen onderzoek en behandeling op maat te komen. Daarbij kan onze GZ-psycholoog onderzoek doen en een diagnose vaststellen. De hulpvraag bepaalt welke zorgverlener starten met de begeleiding. 

High5 richt zich op de mogelijkheid van kinderen om deel te nemen aan het dagelijks leven thuis, op school en omgeving. High5 is er voor kinderen die problemen hebben in hun ontwikkeling van hun motoriek, de prikkelverwerking, de sociaal-emotionele ontwikkeling of het leren en meekomen op school. High5 observeert/onderzoekt het kind om de belemmerende en stimulerende factoren in kaart te brengen. We analyseren het probleem en brengen het vanuit verschillende invalshoeken in kaart. Hierbij kunnen meerdere disciplines ingeschakeld worden. De behandeling richt zich op het aanleren van vaardigheden, (fijn) motorische voorwaarden, stappen om tot planmatig handelen te komen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de prikkelverwerking. High5 adviseert hoe het kind thuis of op school ondersteund kan worden om het geleerde  toe te passen.

 

High5 gaat graag samen met uw kind de uitdaging aan om de juiste ingang te vinden, zijn/haar talent te gebruiken en de omgeving erbij te betrekken!

bottom of page