top of page
High5 Orthopedagogiek biedt ondersteuning aan het kind, ouders en leerkrachten bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen. We adviseren, diagnosticeren en/of begeleiden/behandelen wanneer er sprake is van problemen in gedrag, opvoeding en/of leren die de ontwikkeling belemmeren. We helpen onder andere bij het uiten van emoties, omgang met leeftijdsgenootjes of bij leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Hierbij zetten we spel en methodieken (zoals Brain Blocks, taal in blokjes etc.) in.
fullsizeoutput_8d.jpeg

Orthopedagogiek

High5 Orthopedagogiek biedt ondersteuning aan het kind, ouders en leerkrachten bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen. We adviseren, diagnosticeren en/of begeleiden/behandelen wanneer er sprake is van problemen in gedrag, opvoeding en/of leren die de ontwikkeling belemmeren. We helpen onder andere bij het uiten van emoties, omgang met leeftijdsgenootjes of bij leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Hierbij zetten we spel en methodieken (zoals Brain Blocks, taal in blokjes etc.) in.

High5 biedt hulp in de volgende situaties:

 • Kinderen die het moeilijk vinden om vriendjes te maken

 • Het leren voelen en verwoorden van je eigen emoties (eenzaam, verdrietig, boos, moe of bang)

 • De machtsstrijd tussen kinderen en ouders, conflicten in de opvoeding

 • Angsten, zoals faalangst of angst voor het onbekende

 • Verlegen of teruggetrokken gedrag of juist ongeremd, boos en opstandig gedrag

 • Vragen over de verschillende ontwikkelingsfasen van baby naar volwassene

 • Desinteresse ten aanzien van school en leren

 • Aandachts- en concentratieproblemen

 • Kind leest traag of radend en maakt veel fouten tijdens het lezen

 • Kind heeft veel problemen met rekenen op school

 • Kind komt niet in slaap of is 's nachts vaak wakker

 • Kind is nog niet zindelijk

Het kan zijn dat het duidelijk is waar de problemen vandaan komen. Bijvoorbeeld als het gaat om een ontwikkelingsstoornis van het kind zoals autisme of ADHD. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak van het probleem niet helder is. Om onduidelijke redenen zit hij of zij niet lekker in zijn vel. Uw kind loopt steeds vast in situaties op school, thuis of met vriendjes. In dat geval kunnen wij (aanvullend) diagnostisch onderzoek uitvoeren.

High5 start met een intakegesprek waarbij de hulpvraag  centraal staat. Tijdens de observatie/onderzoek worden de belemmerende en de stimulerende factoren van het kind en zijn omgeving (thuis en op school) in kaart gebracht. Hierbij kunnen we gebruik maken van verschillende aanvullende onderzoeken zoals intelligentieonderzoek middels de WISC-V en lees- en spellingsonderzoek, maar ook screening naar aandacht-/concentratie,  executieve functies en rekenvaardigheden. Na de observatieperiode vindt een gezamenlijk gesprek met de ouders/verzorgers plaats waarin de bevindingen worden besproken en een behandelvoorstel wordt gedaan.  

De behandelingen zijn maatwerk gericht op het kind waarbij het gezin en school wordt meegenomen. Het einddoel is om via verschillende behandelmethodes, spel en plezier kinderen meer grip te geven op hun leven waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot hun eigen IK!

bottom of page