top of page

Remedial Teaching

High5 is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van verschillende  leerstoornissen zoals dyslexie en/of dyscalculie. Dit kan tevens in combinatie met (hoog)begaafdheid. Ook kunnen kinderen/jongeren problemen hebben met hun werkgeheugen, AD(H)D en/of zwakke executieve functies of faalangst hebben. Na de observatie wordt een begeleidingsplan opgesteld. Tijdens de behandeling gebruiken we de kwaliteiten van het kind om ze tot leren te krijgen. Hierbij spelen de sensomotoriek, didactiek en emotionele ontwikkeling zeker een belangrijke rol. Een behandeling kan namelijk ook gericht zijn om meer zelfvertrouwen te krijgen in een periode dat het minder lekker loopt op school of dat het kind bepaalde lesstof moeilijk kan verwerken.
In de praktijk werken we met verschillende methodes. Welke methode wordt ingezet is afhankelijk van de methode die het beste past bij het kind en het meest aansluit op het schoolsysteem van het kind.  Enkele gebruikte methodes zijn: ​Pi-spello   Taal in blokjes Rekensprint Leren leren Beelddenken ​ High5 gaat samen met het kind /jongeren de uitdaging aan om zich zo snel mogelijk zowel didactisch als sociaal emotioneel aan te kunnen sluiten bij zijn groep op school. Mits er verder onderzoek nodig is, wordt de orthopedagoog of de kinderpsycholoog ingeschakeld.

High5 is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van verschillende 
leerstoornissen zoals dyslexie en/of dyscalculie. Dit kan tevens in combinatie met (hoog)begaafdheid. Ook kunnen kinderen/jongeren problemen hebben met hun werkgeheugen, AD(H)D en/of zwakke executieve functies of faalangst hebben. Na de observatie wordt een begeleidingsplan opgesteld. Tijdens de behandeling gebruiken we de kwaliteiten van het kind om ze tot leren te krijgen. Hierbij spelen de sensomotoriek, didactiek en emotionele ontwikkeling zeker een belangrijke rol. Een behandeling kan namelijk ook gericht zijn om meer zelfvertrouwen te krijgen in een periode dat het minder lekker loopt op school of dat het kind bepaalde lesstof moeilijk kan verwerken.

 

Reden voor remedial teaching bij:

 • het niet mee kan komen met de lesstof op school met rekenen, begrijpend of technisch lezen of spelling (ook werkwoordspelling)

 • vermoeden of de diagnose dyslexie

 • vermoeden of de diagnose dyscalculie

 • school erg veel energie kost

 • het erg onzeker is

 • geen goede werkhouding op school

 • erg snel afgeleid zijn (zien horen alles)

 • niet kunnen plannen en organiseren

 • altijd samen thuis moeten gaan leren

 • het leren van stof erg lang duurt

 • tafeltjes niet uit het hoofd kunnen leren

 • onleesbaar schrijft

 • geen hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden

 • geen prioriteiten kunnen stellen

 • een hekel aan school hebben

 • thuis niet willen lezen

 • clownesk gedrag op school

 • 's avonds niet in slaap kunnen komen door een vol hoofd

In de praktijk werken we met verschillende methodes. Welke methode wordt ingezet is afhankelijk van de methode die het beste past bij het kind en het meest aansluit op het schoolsysteem van het kind.

 

Enkele gebruikte methodes zijn:

 • ​Pi-spello  

 • Taal in blokjes

 • Rekensprint

 • Leren leren

 • Beelddenken

High5 gaat samen met het kind /jongeren de uitdaging aan om zich zo snel mogelijk zowel didactisch als sociaal emotioneel aan te kunnen sluiten bij zijn groep op school.

Mits er verder onderzoek nodig is, wordt de orthopedagoog of de kinderpsycholoog ingeschakeld.

 

bottom of page