top of page

Vroegtijdige signalering

Observatie instrument vroegtijdige signalering gedrag-, leer- en senso-motorische ontwikkeling voor KDV, peuterspeelzalen en scholen.   High5 heeft een observatie instrument ontwikkeld om kinderen binnen 10-15 mintuten te bekijken of er signalen zijn op een verhoogd risico die in de toekomst mogelijke problemen kunnen veroorzaken in het gedrag, het leren of de senso-motorische ontwikkeling van het kind. Het instrument is afgestemd op de leeftijd en het leerjaar van het kind. Door een samenwerking van meerdere disciplines (zoals ergotherapie, fysiotherapie, orthopedagoog, kinderpsycholoog, leerkracht en remedial-teacher) hebben we een instrument ontwikkeld om het kind in zo’n kort mogelijke tijd in kaart te brengen op motorisch, sensorisch, zelfstandigheid, communicatie, sociaal/emotioneel en didactisch gebied. De afname vindt individueel op school plaats. Na afname worden signalen (de risicofactoren) met ouders en school gedeeld en kan mogelijke interventie gestart worden.
Door vroegtijdige screening is het mogelijk vroegtijdig te signaleren en tot een efficiënt advies te komen zoals: Aandachtspunten (mogelijke risicofactoren) van het kind naar ouders te benoemen en adviezen te geven ter stimulering Aandachtspunten (mogelijke risicofactoren) van het kind naar begeleider/leerkracht te benomen en adviezen te geven ter stimulering Advisering uitgebreider onderzoek Advisering verdere behandeling Risicofactoren van het kind te benoemen

Observatie instrument vroegtijdige signalering gedrag-, leer- en senso-motorische ontwikkeling voor KDV, peuterspeelzalen en scholen.

 

High5 heeft een observatie instrument ontwikkeld om kinderen binnen 10-15 mintuten te bekijken of er signalen zijn op een verhoogd risico die in de toekomst mogelijke problemen kunnen veroorzaken in het gedrag, het leren of de senso-motorische ontwikkeling van het kind. Het instrument is afgestemd op de leeftijd en het leerjaar van het kind. Door een samenwerking van meerdere disciplines (zoals ergotherapie, fysiotherapie, orthopedagoog, kinderpsycholoog, leerkracht en remedial-teacher) hebben we een instrument ontwikkeld om het kind in zo’n kort mogelijke tijd in kaart te brengen op motorisch, sensorisch, zelfstandigheid, communicatie, sociaal/emotioneel en didactisch gebied. De afname vindt individueel op school plaats. Na afname worden signalen (de risicofactoren) met ouders en school gedeeld en kan mogelijke interventie gestart worden. Hierbij gebruiken we observatie instrumenten om signalen vroegtijdig in kaart te brengen en deze kenbaar te maken aan ouders, begeleiders en leerkrachten. Een vervolg van de screening zou kunnen zijn starten met een probleemverheldering van de eerdergenoemde signalen en het maken van een plan van aanpak. Dit gebeurt echter alleen in overleg.

 

Door vroegtijdige screening is het mogelijk vroegtijdig te signaleren en tot een efficiënt advies te komen zoals:

 • Aandachtspunten (mogelijke risicofactoren) van het kind naar ouders te benoemen en adviezen te geven ter stimulering

 • Aandachtspunten (mogelijke risicofactoren) van het kind naar begeleider/leerkracht te benomen en adviezen te geven ter stimulering

 • Advisering uitgebreider onderzoek

 • Advisering verdere behandeling

 • Risicofactoren van het kind te benoemen

 

Uit ervaring in onze praktijk blijkt dat door de problemen in het leven van het kind er onnodig menselijk leed en vermijdbare maatschappelijke kosten ontstaan. Het thema ‘Vroegsignalering’ is daarom één van de speerpunten van High5.

bottom of page