top of page

Werkwijze High5

High5 kinderpraktijk bestaat uit een multidisciplinair team van orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten, kinderergotherapeuten, remedial-teachers, dyslexietrainers en een leerkracht. Tijdens de aanmelding van de ouder/verzorger proberen we de hulpvraag van het kind te inventariseren. In overleg met de ouder/verzorger wordt besloten welke disciplines en hulp ingeschakeld worden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit een of meerdere disciplines zijn. Door een intensieve samenwerking brengt High5 de belemmerende en de stimulerende factoren in kaart en analyseren ze het probleem van het kind. Tijdens de behandeling richten wij ons vooral op de mogelijkheden van kinderen om deel te nemen aan het dagelijks leven thuis, op school en omgeving. High5 is er voor kinderen die problemen hebben in hun ontwikkeling van hun motoriek, de prikkelverwerking, de sociaal-emotionele ontwikkeling of het leren en meekomen op school. Tevens adviseert High5 hoe het kind thuis of op school ondersteund kan worden om het geleerde toe te passen.

High5 gaat graag samen met uw kind de uitdaging aan om de juiste ingang te vinden, zijn/haar talent te gebruiken en de omgeving erbij te betrekken! We volgen de onderstaande stappen:

 

1. Aanmelden

U kunt zich telefonisch (06-52431352) aanmelden of door het contactformulier in te vullen en te versturen. Na ons eerste contact sturen wij u een vragenlijst toe die wij graag volledig ingevuld van u terug ontvangen en plannen we samen een eerste afspraak. Tevens wordt er in overleg besloten welke disciplines ingeschakeld worden.

Tijdens ons eerste contact geven wij aan of een verwijzing van de arts noodzakelijk is  gezien de problematiek van het kind, de ingeschakelde disciplines of de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent.

2. Intake

Tijdens onze eerste afspraak/afspraken brengen we de problemen in kaart middels een gesprek, vragenlijst, observaties en/of testen. Deze gegevens verwerken we in een verslag waarin de probleemanalyse  centraal staat, behandeldoel(en) en plan van aanpak. Als er meerdere disciplines bij betrokken zijn en er een diagnose gesteld wordt, zal het verslag samen met u, de orthopedagoog en de andere betrokken disciplines worden besproken en als we samen vinden dat uw kind op de juiste plek is bij High5 wordt de behandeling gestart.

3. Behandeling

In overleg vindt er frequent een behandeling plaats waarbij aan de doelen worden gewerkt. De behandeling is individueel of in groepsverband en duurt 60 minuten.  Over het algemeen wordt de behandeling in de praktijk gegeven. Tijdens de behandelperiode plannen we bij voorkeur vroegtijdig een huis- en/of schoolbezoek in. We stimuleren alle betrokkenen rondom uw kind de veranderingen/aanpassingen van het geleerde in die omgeving toe te passen zodat de behandelingen kortdurend en effectief zijn. Het is belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt en dat het resultaat vooral merkbaar moet zijn in de omgeving van uw kind. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere hulpverleners en betrokkenen waar we dagelijks mee samenwerken. 

fullsizeoutput_6e.jpeg
4. Evaluatie

In overleg bespreken we de behandeldoelen en het verloop van de behandeling regelmatig. Bij beëindiging van de behandeling ontvangt u en de verwijzer een eindverslag waarin kort het verloop en het resultaat beschreven staat.

Graag laten wij u kort een enquête invullen over uw bevindingen met High5 zodat we aan de hand van uw ervaringen de zorg kunnen verbeteren.

bottom of page